Svenska Stenarna erbjuder utbildningar, föreläsningar och kurser:

Utbildningarna handlar ofta om att skriva på klarspråk och lättläst svenska.  
Föreläsningarna gäller mestadels ”Att kommunicera i det mångkulturella Sverige”.  
Kurserna i svenska för invandrare ges både individuellt och för grupper.  

Några exempel på utbildningar, föreläsningar och kurser:

2019

 • Stockholms stad Föreläsning ”Interkulturell kommunikation”
 • Stockholmshem Utbildning ”Klarspråk och lättläst svenska”
 • Integrationsforum Föreläsning ”Mångkulturella Bostadsområden”
 • Skäggetorps församling Utbildning ”Interkulturell insikt” och ”Skriftlig kommunikation”
 • Arbetsförmedlingen Pod för Arbetsgivare ”Att underlätta för utrikesfödda kandidater”

2017

 • IKANO Bostad Föreläsning ”Interkulturell kommunikation”
 • BPW Föreläsning ”Hur ska de kunna veta?” **
 • Transvocie Föreläsning ”Kommunikation mellan kulturer”
 • ECDC Kurs ”Svenska för utrikesfödda medarbetare”. *
 • MSAB Kurs ”Svenska för utrikesfödda medarbetare”. ***
 • Mälardalens högskola ”Skriva för personer med annat förstaspråk”

2015

 • SOS Alarm Utbildning ”Om Sfi-materialet”
 • Kommunförbundet Skåne ”Samhällsinformation för utrikesfödda”
 • STIL Föreläsning ”Klarspråk och lättläst svenska” *****
 • SEB Trygg-Liv Föreläsning ”Multikulturell kommunikation”
 • Rågsveds Folkets Hus Föreläsning ”Mångkulturell kommunikation”
 • Region Sörmland Föreläsning ”Mångkulturell kommunikation”

2018

 • ECDC Kurs ”Svenska för utrikesfödda medarbetare”. *
 • Mälardalens högskola ”Skriva för personer med annat förstaspråk”
 • Centsoft Utbildning ”Effektiv mejlkommunikation”
 • Pluralis Föreläsning ”Kommunicera i det mångkulturella Sverige”
 • Södersjukhuset Föreläsning ”Mångkulturell kommunikation”.
 • Livsmedelsverket Föreläsning ”Att komma till en ny värld med nya begrepp”

2016

 • Pluralis Föreläsning ”Att kommunicera med nyanlända”
 • FKBo Malmömässan Föreläsning ”Interkulturell kommunikation”
 • Stockholms läns landsting Utbildning ”Skriva lättläst svenska”
 • Integrationsforum Föreläsning ”Mångkulturella Bostadsområden”
 • Göteborgs stad Utbildning ”Klarspråk”
 • MSAB Kurs ”Svenska för utrikesfödda medarbetare”. ***

FÖRKORTNINGAR

* ECDC= European Centre for Disease Prevention and Control Uppdrag via Semantix
** BPW= Business and Professional Women
*** MSAB= Micro Systemation AB
**** STIL= Stiftarna av Independent Living i Sverige

2019

 • Stockholms stad Föreläsning ”Interkulturell kommunikation”
 • Stockholmshem Utbildning ”Klarspråk och lättläst svenska”
 • Integrationsforum Föreläsning ”Mångkulturella Bostadsområden”
 • Skäggetorps församling Utbildning ”Interkulturell insikt” och Skriftlig kommunikation”
 • Arbetsförmedlingen Pod för Arbetsgivare ”Att underlätta för utrikesfödda kandidater”

2018

 • ECDC Kurs ”Svenska för utrikesfödda medarbetare”. *
 • Mälardalens högskola ”Skriva för personer med annat förstaspråk”
 • Centsoft Utbildning ”Effektiv mejlkommunikation”
 • Pluralis Föreläsning ”Kommunicera i det mångkulturella Sverige”
 • Södersjukhuset Föreläsning ”Mångkulturell kommunikation”.
 • Livsmedelsverket Föreläsning ”Att komma till en ny värld med nya begrepp”

2017

 • IKANO Bostad Föreläsning ”Interkulturell kommunikation”
 • BPW Föreläsning ”Hur ska de kunna veta?” **
 • Transvocie Föreläsning ”Kommunikation mellan kulturer”
 • ECDC Kurs ”Svenska för utrikesfödda medarbetare”. *
 • MSAB Kurs ”Svenska för utrikesfödda medarbetare”. ***
 • Mälardalens högskola ”Skriva för personer med annat förstaspråk”

2016

 • Pluralis Föreläsning ”Att kommunicera med nyanlända”
 • FKBo Malmömässan Föreläsning ”Interkulturell kommunikation”
 • Stockholms läns landsting Utbildning ”Skriva lättläst svenska”
 • Integrationsforum Föreläsning ”Mångkulturella Bostadsområden”
 • Göteborgs stad Utbildning ”Klarspråk”
 • MSAB Kurs ”Svenska för utrikesfödda medarbetare”. ***

2015

 • SOS Alarm ”Utbildning om Sfi-material”
 • Kommunförbundet Skåne ”Samhällsinformation för utrikesfödda”
 • STIL Föreläsning ”Klarspråk och lättläst svenska” *****
 • SEB Trygg-Liv Föreläsning ”Multikulturell kommunikation”
 • Rågsveds Folkets Hus Föreläsning ”Mångkulturell kommunikation”
 • Region Sörmland Föreläsning ”Mångkulturell kommunikation”

FÖRKORTNINGAR

* ECDC= European Centre for Disease Prevention and Control Uppdrag via Semantix
** BPW= Business and Professional Women
*** MSAB= Micro Systemation AB
**** STIL= Stiftarna av Independent Living i Sverige

Hur bokar jag en föreläsning? Hur får jag veta mer? 
Klicka här!