Välkommen till Svenska Stenarna!

Vi arbetar med att informera, inkludera, kommunicera och utbilda. 

Svenska Stenarna erbjuder:

Produktion, bearbetning och granskning.

Svenska Stenarna skriver på lättläst svenska, enkel svenska, klarspråk och avancerat språk.


Klicka här och läs mer
Textarbete
Svenska för invandrare
på olika nivåer.

Undervisning individuellt och
för grupper.


Klicka här och läs mer
Utbildning
Kommunicera i det
mångkulturella Sverige.

Inkludera fler i texter och
budskap.

Skriva klarspråk och lättläst
svenska.


Klicka här och läs mer
Föreläsningar
Produktion, bearbetning och granskning.

Svenska Stenarna skriver på lättläst svenska, enkel svenska, klarspråk och avancerat språk.


Klicka här och läs mer
Textarbete
Svenska för invandrare
på olika nivåer.

Undervisning individuellt och
för grupper.


Klicka här och läs mer
Utbildning
Kommunicera i det
mångkulturella Sverige.

Inkludera fler i texter och
budskap.

Skriva klarspråk och lättläst
svenska.


Klicka här och läs mer
Föreläsningar

Svenska Stenarna vet att:

Begriplighet och lönsamhet hör ihop – på flera sätt.
Information behöver anpassas både språkligt och kulturellt.
Inkludering sker när du kommer in i ett samhälle – inte bara in i ett land.
Begriplig information bidrar till att fler känner sig inkluderade i svenska samhället.
Fakta, företeelser, åsikter och erfarenheter går att förmedla även på ett enkelt språk.
Det gör även läslust och läsupplevelser.

NYHETER

Medverkar i Arbetsförmedlingens podd för arbetsgivare

Eva Bernhardtson (t h) svarar på frågor om vad rekryterare ska
tänka på när de intervjuar personer med annat modersmål än svenska.
Vad är bra att tänka på språkligt och kulturellt?
Hur kan rekryterare underlätta för utrikesfödda kandidater?

Klicka här för att lyssna.