Svenska Stenarna erbjuder produktion av texter på lättläst svenska  
och bearbetning till lättläst svenska inom utbildning och information.  

Lätt att hitta, lätt att läsa och lätt att förstå

Svenska Stenarna är specialister på att skriva lättläst svenska.
En lättläst text ska vara: lätt att hitta, lätt att läsa och lätt att förstå. 

Lättläst svenska innebär att informationen blir tillgänglig för många fler.
I texter på lättläst svenska förklaras begrepp och företeelser direkt i texten.
Om text behöver översättas – välj gärna att översätta den lättlästa versionen. 

Riksdagsbeslut

Tillgängligt, demokratiskt, och lönsamt

Enligt ett riksdagsbeslut ska svenska samhället vara tillgängligt för alla. 
Därför ska myndighetsinformation även finnas på lättläst svenska. 
Tillgänglig och begriplig samhällsinformation är en demokratisk rättighet.  
Dessutom lönar det sig när folk förstår.

Vilka kan vara läsare av och uppskatta lättläst svenska?

  • Dyslektiker
  • Läsovana
  • Personer med annat förstaspråk än svenska
  • Personer med kognitiv funktionsnedsättning