Lättläst svenska

Svenska Stenarna gör svårlästa texter lättlästa

Riksdagsbeslut

Tillgängligt, demokratiskt, och lönsamt
Enligt ett riksdagsbeslut ska svenska samhället vara tillgängligt för alla.
Därför ska myndighetsinformation även finnas på lättläst svenska.
Begriplig och tillgänglig information är en demokratisk rättighet för alla.
Dessutom lönar det sig när folk förstår. Begriplighet och lönsamhet hör ihop.

Lätt att hitta, lätt att läsa och lätt att förstå
Svenska Stenarna är specialister på att att skriva lättläst svenska.
En lättläst text ska vara: lätt att hitta, lätt att läsa och lätt att förstå

Vilka kan vara läsare av och uppskatta lättläst svenska?

  • Dyslektiker
  • Läsovana
  • Personer med annat modersmål än svenska
  • Personer med kognitiv funktionsnedsättning

Var finns exempel på lättläst svenska?

Svenska Stenarna har skrivit lättlästa texter för:

Klicka gärna på länkarna ovan.