Varmt välkommen till Svenska Stenarna!

Under mina 16 år som sfi-lärare (svenska för invandrare) mötte jag kvinnor och män från många länder, kulturer och religioner. Alla med olika sätt att se på livet, samhället och världen. Tyvärr saknade jag bra läromedel, så jag började själv att skriva texter med ett vuxet perspektiv. Texter värdiga människor med rik erfarenhet av livet.

Det blev flera böcker med texter om intressanta och relevanta ämnen till exempel:

SamSpråk HÖRinnehåller 36 hörförståelser på tre språkliga nivåer.
(Sanoma Utbildning 2018 ) 

SamSpråk LÄS” är en antologi med 42 texter där eleverna möter svensk litteratur. Dikter, faktatexter, noveller och utdrag ur romaner är exempel på innehåll. (Sanoma Utbildning 2019)

SamSpråk START” för nyanlända är tänkt som ett första möte med svenska språket och samhället. (Sanoma Utbildning 2018)

SamSpråk 2”, ”Träna till test B, C och D” samt ”Min mening” för sfi utkom i nytryck 2013, 2014 och 2019.

(Bonnier Utbildning, Sanoma Utbildning, Folkuniversitetets förlag) Böckerna handlar bland annat om:

Boende & miljö, Kläder & konsumtion, Kultur & samhälle, Kropp & själ samt Makt & media. 

Åren som sfi-lärare var mycket givande. Min syn på livet, samhället och världen blev ofta ifrågasatt. Det
gjorde att jag funderade på om det fanns något rätt eller fel i det vi diskuterade, men det gjorde det
sällan. Det är bara olika sätt att se på tillvaron. Om jag varit född i Kabul istället för i Karlstad hade jag
troligen haft en annan uppfattning i flera frågor.

Jag vill tacka alla sfi-elever för att ni lärde mig att vara tydlig i både tal och skrift. Det var nödvändigt för att vi skulle förstå varandra. Att skriva begripligt är nu en viktig del i Svenska Stenarnas verksamhet. Genom att förkorta, förenkla och förklara information når budskapet både fram och in till läsaren.

Under kursen ”Skriva för att övertyga” på Berghs School of Communication lärde jag mig mer om målgruppsanalys och budskapsförståelse. Jag upptäckte att det är många som talar om invandrare, men få som talar till eller med invandrare. Denna insikt gjorde att jag började föreläsa om att ”Kommunicera i det mångkulturella Sverige” och att delta i projekt riktade till mångkulturella grupper.

Jag hoppas att fler myndigheter, organisationer, företag och reklammakare inser värdet av att verkligen tilltala alla i Sverige. Ungefär 25 procent av befolkningen i Stockholm och Göteborg är utrikesfödd. Siffran för Malmö är 33 procent. För landet som helhet gäller att cirka 19 procent är födda i ett annat land än Sverige. Hur märks det i er kommunikation?

Läs mer om Svenska Stenarnas Textproduktion
och hur vi arbetar med Lättläst svenska

 

Titta in på Interkulturell Kommunikation och läs om våra kurser och föreläsningar.