Kunder

Svenska Stenarna har under åren genomfört olika uppdrag.
Här hittar du ett axplock! 

Textproduktion och textbearbetning: 

 • Arena Skolinformation
  ”Arbetsliv och arbetsmiljö” samt ”Bostäder, hyror och historia”
 • Bokförlaget Hedvig
  ”Jämlikhet”, ”Traditioner” och Utbildning” i serien ”Lätt om Sverige”
 • Centerpartiet
  Politiska texter på lättläst svenska
 • ETU AB
  Vård samt telefoni på klarspråk och lättläst svenska
 • Finansinspektionen
  ”Dina pengar och din ekonomi” Handbok i privatekonomi
 • Folkuniversitetets förlag
  ”Min mening” Läromedel i svenska för invandrare
  ”Dags för NP” Läromedel inför nationella Sfi-provet kurs D.  
 • Forum för levande historia
  Utbildningsmaterial för sfi-undervisningen
 • KAPI AB
  Utbildningsmaterial för sfi, texter på lättläst svenska
 • Konsumentverket
  ”Koll på pengarna” på lättläst svenska
 • Moderaterna
  Politiska texter på lättläst svenska
 • Myndigheten för delaktighet
  Funktionshinderpolitik på lättläst svenska
 • Nypon & Vilja förlag
  Tre böcker i serien ”Lätt om Sverige”
 • Regeringskansliet
  Barnrättighetsutredningen på lättläst svenska
 • Sanoma Utbildning (fd Bonnier Utbildning)
  ”SamSpråk 2”, ”SamSpråk START”, ”SamSpråk LÄS”, ”SamSpråk HÖR”
  ”Träna till test B,C och D” för sfi
 • Sjöfartsmuseet
  Utbildningsmaterial om övergödning och mikroplaster
 • SOS Alarm
  Utbildningsmaterial om samhällets nödnummer 112
 • Statens medieråd
  Webbtexter om källkritik och tryck-och-yttrandefrihet
 • Statistiska Centralbyrån
  Utbildningsmaterial för sfi-undervisningen
 • Stockholms läns landsting
  Barnhälsovård och Landstingsfullmäktige på lättläst
 • Svensk Adressändring AB
  Adressändring samt Pausa posten på klarspråk
 • Trafikverket
  ”Västlänken” på lättläst svenska
 • Uppsala kommun
  ”Plan för full delaktighet” på lättläst svenska

Nyfiken på textproduktion eller textbearbetning?

Läs mer här!

Nyfiken på en föreläsning?
Läs mer här!

Föreläsningar i mångkulturell kommunikation:

 • Barnhälsovården i Stockholms län
  ”Mångkulturell kommunikation”
 • Finansinspektionen
  ”Mångkulturell kommunikation”
 • Folktandvården Stockholms län
  ”Interkulturell kommunikation”
 • IKANO Bostad
  ”Interkulturell kommunikation”
 • Integrationsforum
  ”Mångkulturella Bostadsområden”
 • Kommunförbundet Skåne
  ”Samhällsinformation för utrikesfödda”
 • Konsumenternas Bank-och finansbyrå
  ”Att kommunicera i det mångkulturella Sverige”
 • Konsumentverket
  ”Interkulturell kommunikation”
 • Kulturförvaltningen Göteborg
  ”Mångkulturell kommunikation”
 • Livsmedelsverket
  ”Att komma till en ny värld med nya begrepp”
 • Lära för livet i Sverige
  ”Mångkulturell kommunikation”
 • Mälardalens högskola
  ”Tillgänglig kommunikation” (Distanskurs 7,5 p)
  ”Skriva lättläst för personer med annat förstaspråk”
 • Newsroom kommunikationsbyrå
  ”Mångkulturell kommunikation”
 • Pluralis
  ”Att kommunicera med nyanlända”
 • Regionförbundet Sörmland
  ”Mångkulturell kommunikation”
 • SEB Trygg-Liv
  ”Multikulturell kommunikation”
 • Stockholms stad
  ”Interkulturell kommunikation”
 • Svenska kyrkan
  Begriplig kommunikation för fler” 
 • Sveriges Kommunikatörer
  ”Att kommunicera med invandrare”
 • Transvoice
  ”Kommunikation mellan kulturer”

Textproduktion och textbearbetning: 

 • Arena Skolinformation
  ”Arbetsliv och arbetsmiljö” samt ”Bostäder, hyror och historia”
 • Bokförlaget Hedvig (Bonniergruppen)
  ”Jämlikhet”, ”Traditioner”, ”Utbildning” i serien ”Lätt om Sverige” 
 • Centerpartiet
  Politiska texter på lättläst svenska
 • ETU AB
  Vård samt telefoni på klarspråk och lättläst svenska
 • Finansinspektionen
  ”Dina pengar och din ekonomi” Handbok i privatekonomi
 • Folkuniversitetets förlag
  ”Min mening” Läromedel i svenska för invandrare
  ”Dags för NP” Läromedel inför nationella Sfi-provet kurs D. 
 • Forum för levande historia
  Utbildningsmaterial för sfi-undervisningen
 • Hedvig bokförlag
  ”Jämlikhet” ”Traditioner” i serien ”Lätt om Sverige” 
 • KAPI AB
  Utbildningsmaterial för Sfi, texter på lättläst svenska
 • Konsumentverket
  ”Koll på pengarna” på lättläst svenska
 • Moderaterna
  Politiska texter på lättläst svenska
 • Myndigheten för delaktighet
  Funktionshinderpolitik på lättläst svenska
 • Regeringskansliet
  Barnrättighetsutredningen på lättläst svenska
 • Sanoma Utbildning (fd Bonnier Utbildning)
  ”SamSpråk 2”, ”SamSpråk HÖR, START och SamSpråk LÄS”
  ”Träna till test B,C och D” för sfi
 • Sjöfartsmuseet
  Utbildningsmaterial om övergödning och mikroplaster
 • SOS Alarm
  Utbildningsmaterial om samhällets nödnummer 112
 • Statens medieråd
  Webbtexter om källkritik och tryck-och-yttrandefrihet
 • Statistiska Centralbyrån
  Utbildningsmaterial för sfi-undervisningen
 • Stockholms läns landsting
  Barnhälsovård och Landstingsfullmäktige på lättläst svenska
 • Svensk Adressändring AB
  Adressändring samt pausa posten på klarspråk
 • Trafikverket
  ”Västlänken” på lättläst svenska
 • Uppsala kommun
  ”Plan för full delaktighet” på lättläst svenska

Föreläsningar i mångkulturell kommunikation:

 • Barnhälsovården i Stockholms län
  ”Mångkulturell kommunikation”
 • Finansinspektionen
  ”Mångkulturell kommunikation”
 • Folktandvården Stockholms län
  ”Interkulturell kommunikation”
 • IKANO Bostad
  ”Interkulturell kommunikation”
 • Integrationsforum
  ”Mångkulturella Bostadsområden”
 • Kommunförbundet Skåne
  ”Samhällsinformation för utrikesfödda”
 • Konsumenternas Bank- och finansbyrå
  ”Att kommunicera i det mångkulturella Sverige”
 • Konsumentverket
  ”Interkulturell kommunikation”
 • Kulturförvaltningen Göteborg
  ”Mångkulturell kommunikation”
 • Livsmedelsverket
  ”Att komma till en ny värld med nya begrepp”
 • Lära för livet i Sverige
  ”Mångkulturell kommunikation”
 • Mälardalens högskola
  ”Tillgänglig kommunikation”
  ”Skriva lättläst för personer med annat förstaspråk”
 • Newsroom kommunikationsbyrå
  ”Mångkulturell kommunikation”
 • Pluralis
  ”Att kommunicera med nyanlända”
 • Regionförbundet Sörmland
  ”Mångkulturell kommunikation”
 • SEB Trygg-Liv
  ”Multikulturell kommunikation”
 • Svenska kyrkan
  ”Begriplig kommunikation för fler”
 • Sveriges Kommunikatörer
  ”Att kommunicera med invandrare”
 • Transvoice
  ”Kommunikation mellan kulturer”

Nyfiken på textproduktion eller textbearbetning?

Läs mer här!

Nyfiken på en föreläsning?
Läs mer här!