INTEGRITETSPOLICY

Vi skyddar och respekterar din integritet. Det gör vi enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) 2016/679 från 27 april 2016.  

Integritetspolicyn förklarar: 

 • när vi samlar in dina personuppgifter
 • varför vi samlar in dina personuppgifter
 • hur vi använder dina personuppgifter
 • vad som krävs för att vi kan lämna ut dina personuppgifter
 • hur vi skyddar dina personuppgifter.  


Integritetspolicyn gäller:

 • vid användningen av våra produkter och tjänster
 • när vi uppfyller våra löften i kontrakt med kunder
 • vid försäljning och marknadsföring. 

Vilka är vi?

Svenska Stenarna Utbildning. 
Adress: Wittstocksgatan 28, 115 27 Stockholm  

Svenska Stenarna Utbildning hanterar dina personuppgifter enligt den dataskyddslagstiftning som gäller.  
Svenska Stenarna Utbildning är ansvarig för alla dina personuppgifter. 
Läs nedan hur vi behandlar dina uppgifter. Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter? 
Välkommen att ta kontakt med oss på info@svenskastenarna.se 

Vilka personuppgifter samlar vi in? Varför samlar vi in dem?

Kontaktformulär

Uppgifterna du själv skriver in i kontaktformuläret kommer Svenska Stenarna Utbildning mest att använda för att ta kontakt med dig och informera om:

 • våra tjänster
 • våra produkter
 • våra evenemang
 • annan yrkesrelaterad information.  


Svenska Stenarna Utbildning sparar även dina kontaktuppgifter för att marknadsföra om kommande evenemang, skicka nyhetsbrev och liknande marknadsföring.
 

Rättsliga grunder för behandlingen

För att kunna dela information om våra tjänster, produkter, evenemang och annan yrkesrelaterad information måste vi behandla dina kontaktuppgifter. Därför är det nödvändigt att du fyller i kontaktformuläret. Svenska Stenarna Utbildning grundar sin personuppgiftsbehandling på ett avtal mellan dig och Svenska Stenarna Utbildning. För att kunna ge dig viktig information behöver vi behandla dina kontaktuppgifter. 


Kakor (cookies) kan komma att användas som underlag för marknadsföring. Behandlingen av dina uppgifter genom kakor och användningen av kontaktuppgifter för direkt marknadsföring gör Svenska Stenarna Utbildning beroende på intresse. Svenska Stenarna Utbildning kommer att kontakta dig om vi bedömer att det finns ett intresse för våra tjänster, produkter, evenemang och annan yrkesrelaterad information.
 


Vi tänker alltid på om intresset för vår information och marknadsföring är viktigare än skyddet för dina registrerade uppgifter i form av kakor. Då väger vi in att du frivilligt anmält dig och visat intresse för våra tjänster. Svenska Stenarna Utbildning tänker också på att verksamheten i huvudsak vänder sig till företagare och inte till privatpersoner.
 

Kakor och kakor för webbanalys

Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats för att:

 • kunna ge besökare en bättre upplevelse
 • kunna ge besökare en bättre service
 • samla statistik om antalet besökare
 • samla statistik om besökarna
 • samla statistik för att mäta hur besökare använder webbplatsen.  


Vi gör detta för att bättre förstå vad webbplatsens besökare behöver och hur vi kan förbättra och utveckla den. Som hjälp för detta använder vi Google 
Analytics. 

Google Analytics

Innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla så kallat ”inbäddat innehåll”. Det kan vara videoklipp, bilder, artiklar eller annat. Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig på samma sätt som om du har besökt den webbplatsen.


Dessa webbplatser kan bland annat samla in uppgifter om dig, använda kakor, bädda in mer spårning från tredje part och övervaka din interaktion med det inbäddade innehållet. Det gäller om du har ett konto och är inloggad på den aktuella webbplatsen. 
 

Hur länge behåller vi dina uppgifter?

Svenska Stenarna Utbildning lagrar dina uppgifter i ett (1) år räknat från din sista kontakt med oss. Tiden för lagring baseras på att Svenska Stenarna Utbildning har en anledning och ett intresse av marknadsföring. 
Svenska Stenarna Utbildning gör sedan bedömningen att den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter inte är viktigare än detta intresse.  

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföring kan du när som helst säga nej till det. Det gör du enklast genom att följa länken i e-postutskicket. Du kan också kontakta oss genom info@svenskastenarna.se. Om du inte vill ha marknadsföring från oss så slutar vi direkt med detta.  

Vilka rättigheter har du över dina data?

Svenska Stenarna Utbildning ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.


Om du vill ha ut dina personuppgifter och information elektroniskt gör vi vårt bästa för att ge dig det. Men vi kan behöva bekräfta din identitet innan vi skickar ut uppgifterna. Du har även rätt att begära rättelse av uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga. Du kan också begära en överföring av dina uppgifter (dataportabilitet). Du har vidare rätt att till Svenska Stenarna Utbildning begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter och även rätt att begära att dina uppgifter raderas. 
 

Klagomål

Kontaktuppgifter

Kontakta oss om:

 • Du har frågor om denna integritetspolicy
 • Du vill ha mer information om vår behandling av dina personuppgifter
 • Om någon uppgift är felaktig och du vill att vi rättar den. 

Vänligen kontakta oss på 0708-38 45 43 eller skicka e-post till info@svenskastenarna.se 

Uppdateringar av integritetspolicyn

Vi kan ändra denna integritetspolicy i framtiden. Det gör vi för att kunna anpassa policyn efter ändringar i tillämplig lagstiftning. 

Integritetspolicyn är senast uppdaterad (2019-05-10)