Hur ska du kunna veta?

Du som kom från Irak i september, från Somalia i oktober och från Syrien i november.

  • Hur ska du kunna veta att det europeiska nödnumret är 112?
  • Hur ska du kunna veta skillnaden mellan försäkring och försäkringskassa?
  • Hur ska du kunna veta att sms-lån kan ha en ränta på 950 % när ränta inte
    existerar som företeelse i ditt födelseland?

Tankar och tips: 

Vi som har bott länge i Sverige måste ge invandrare möjlighet att fungera här. 
Det gör vi genom att informera om svenska samhället på ett tydligt och begripligt sätt. 


Ord som bostadsrätt, fackförening, försäkring, hållbart samhälle, jämställdhet, sopsortering, vårdgaranti, utvecklingssamtal och många andra företeelser finns inte på alla världens språk och behöver därför förklaras i sitt sammanhang. 

Tankar och tips: 

Vi som har bott länge i Sverige måste ge invandrare möjlighet att fungera här. 
Det gör vi genom att informera om svenska samhället på ett tydligt sätt. 

Ord som bostadsrätt, fackförening, försäkring, hållbart samhälle, jämställdhet, sopsortering, vårdgaranti, utvecklingssamtal och många andra företeelser finns inte på alla världens språk och behöver därför förklaras i sitt sammanhang. 

Svenska Stenarna erbjuder:

Inspirationsseminarier, föreläsningar och workshoppar om att kommunicera i det mångkulturella Sverige. Vi blandar teori, insiktsfulla övningar och konkreta tips som ökar förutsättningarna för framgångsrik kommunikation.

Kommunicera i det mångkulturella Sverige

En kurs i inkluderande kommunikation kan innehålla:

KULTUR 
Traditioner och synsätt invandrare kan ha med sig till Sverige.

KODER
Hur människor kan uppfatta olika kulturella signaler.

KROCKAR
Vad som kan hända om vi utgår från att alla har samma bakgrund.

KOMMUNIKATION
Konkreta exempel på projekt till mångkulturella grupper.

KANALER
Kanaler för framgångsrik mångkulturell information och kommunikation.

KULTUR 
Traditioner och synsätt invandrare kan ha med sig till Sverige.

KODER
Hur människor kan uppfatta olika kulturella signaler.

KROCKAR
Vad som kan hända om vi utgår från att alla har samma bakgrund.

KOMMUNIKATION
Konkreta exempel på projekt till mångkulturella grupper.

KANALER
Kanaler för framgångsrik mångkulturell information och kommunikation.

Vill du ha förslag på kurser och föreläsningar som passar dig, din myndighet eller ditt företag?
Klicka här!