Interkulturell kommunikation

Interkulturell kommunikation är kommunikation mellan människor från olika kulturer.

Kommunicera i det mångkulturella Sverige
En kurs i inkluderande kommunikation kan innehålla:

  • KULTUR Traditioner och synsätt invandrare kan ha med sig till Sverige.
  • KODER Hur människor kan uppfatta olika kulturella signaler.
  • KROCKAR Vad som kan hända om vi utgår från att alla har samma bakgrund.
  • KORSBEFRUKTNING Hur olika kulturer kan berika och stimulera varandra.
  • KOMMUNIKATION Konkreta exempel på projekt till mångkulturella grupper.
  • KANALER Kanaler för framgångsrik mångkulturell information och kommunikation.

Min åsikt:

Vi som har bott länge i Sverige måste ge invandrare möjlighet att fungera här.
Det gör vi genom att informera om svenska samhället på ett tydligt sätt.
Ord som försäkring, jämställdhet, sopsortering och hållbart samhälle finns inte
på alla världens språk och behöver därför förklaras i sitt sammanhang.

I texter på lättläst svenska  förklaras begrepp och företeelser direkt i texten.
Lättläst svenska innebär därför att informationen blir tillgänglig för många fler.
Om text behöver översättas – välj gärna att översätta den lättlästa versionen.

 

 

Länk till min samarbetspartner Kapi