Svenska Stenarna erbjuder textproduktion inom
information, utbildning och läsupplevelse

INFORMATION

Svenska Stenarna har skrivit:

”Arbetsliv och arbetsmiljö” – broschyr på lättläst svenska

”Bostäder, hyror och historia”- broschyr på lättläst svenska

”Dina pengar och din ekonomi” - handbok på enkel svenska

”Jämlikhet” – faktabok i serien Lätt om Sverige

”Koll på pengarna” – digitalt material på lättläst svenska

”Om polisen” – broschyr med fakta och övningar för sfi

”Självbestämmandekompassen” – handbok på klarspråk

”Sverige i siffror” – broschyr med fakta och övningar för sfi

”Traditioner” – faktabok i serien Lätt om Sverige

Centerpartiet – foldertexter på lättläst svenska

Moderaterna – webbtexter på lättläst svenska

UTBILDNING 

Svenska Stenarna har skrivit: 

”Dags för NP” – läromedel inför nationella Sfi-provet kurs D.

”SamSpråk 2” – läromedel i svenska för invandrare

”SamSpråk HÖR” – läromedel i svenska för invandrare

”SamSpråk LÄS” – antologi i svenska för invandrare

”SamSpråk START” – läromedel i svenska för nyanlända

”Min mening” – läromedel i svenska för invandrare

”Om polisen” – material för sfi och gymnasieskolans språkintroduktionsprogram

”Så påverkas vi av alkohol” – material för sfi-undervisningen

”Vad händer om jag förlorar jobbet” – material för sfi

”Välkommen till SL” – fakta och övningar för två sfi-nivåer

INFORMATION

Svenska Stenarna har skrivit:

”Arbetsliv och arbetsmiljö” – broschyr på lättläst svenska

”Bostäder, hyror och historia”- broschyr på lättläst svenska

”Dina pengar och din ekonomi” - handbok på enkel svenska

”Jämlikhet” – faktabok i serien Lätt om Sverige

”Koll på pengarna” – digitalt material på lättläst svenska

”Om polisen” – broschyr med fakta och övningar för sfi

”Självbestämmandekompassen” – handbok på klarspråk

”Sverige i siffror” – fakta och övningar för sfi

”Traditioner” – faktabok i serien Lätt om Sverige

Centerpartiet – foldertexter på lättläst svenska

Moderaterna – webbtexter på lättläst svenska

UTBILDNING 

Svenska Stenarna har skrivit: 

”Dags för NP” – läromedel inför nationella Sfi-provet kurs D.

”SamSpråk 2” – läromedel i svenska för invandrare

”SamSpråk HÖR” – läromedel i svenska för invandrare

”SamSpråk LÄS” – antologi i svenska för invandrare

”SamSpråk START” – läromedel i svenska för nyanlända

”Min mening” – läromedel i svenska för invandrare

”Om polisen” – material för sfi-undervisningen

”Så påverkas vi av alkohol” – material för sfi-undervisningen

”Vad händer om jag förlorar jobbet” – material för sfi

”Välkommen till SL” – fakta och övningar för två sfi-nivåer

Svenska Stenarna skriver på lättläst svenska, klarspråk,
enkel svenska och avancerat språk.

Lättläst svenska

Lättläst svenska är för personer som har ett
läshinder.
Det kan vara ett annat förstaspråk än
svenska, en kognitiv funktionsnedsättning,
dyslexi eller att helt enkelt vara en ovan
läsare.
Lättläst svenska är en ”extreme make over”
av ursprungstexten.

Klarspråk

Klarspråk är för personer som inte har något
läshinder, men som vill ha faktatexter på
enklare och tydligare språk.
Både lättläst svenska och klarspråk behövs
alltså för att nå alla typer av läsare.
Klarspråk är en ”bearbetning light” av
ursprungstexten.

Lättläst svenska

Lättläst svenska är för personer som har ett
läshinder.
Det kan vara ett annat förstaspråk än
svenska, en kognitiv funktionsnedsättning,
dyslexi eller att helt enkelt vara en ovan
läsare.
Lättläst svenska är en ”extreme make over”
av ursprungstexten.

Klarspråk

Klarspråk är för personer som inte har något
läshinder, men som vill ha faktatexter på
enklare och tydligare språk.
Både lättläst svenska och klarspråk behövs
alltså för att nå alla läsare.
Klarspråk är en ”bearbetning light” av
ursprungstexten.

Enkel svenska

Enkel svenska är en variant mellan de
båda skrivsätten.
Jag förklarar och ger konkreta exempel
som i lättläst svenska, men jag skriver
i löpande text. I lättläst svenska byter
man rad vid ny mening.
Enkel svenska är en ”make over” – i nivå
mellan lättläst svenska och klarspråk.

Avancerat språk

Avancerat språk kräver att läsaren har viss
förförståelse.
Meningarna är ofta långa med raffinerad
och komplicerad meningsbyggnad.
Läsaren behöver ibland gå in bakom orden
för att fånga innehållet. Allt står inte i klartext.

Enkel svenska

Enkel svenska är en variant mellan de
båda skrivsätten.
Jag förklarar och ger konkreta exempel
som i lättläst svenska, men jag skriver
i löpande text. I lättläst svenska byter
man rad vid ny mening.
Enkel svenska är en ”make over” – i nivå
mellan lättläst svenska och klarspråk.

Avancerat språk

Avancerat språk kräver att läsaren har viss
förförståelse.
Meningarna är ofta långa med raffinerad
och komplicerad meningsbyggnad.
Läsaren behöver ibland gå in bakom orden
för att fånga innehållet. Allt står inte i klartext.