Filosofi

Hur ska du kunna veta?

Du som kom från Irak i oktober, från Somalia i november och från Syrien i december:

  •  Hur ska du kunna veta att det europeiska nödnumret är 112?
  • Hur ska du kunna veta skillnaden mellan försäkring och försäkringskassa?
  • Hur ska du kunna veta att sms-lån kan ha en ränta på 950 % när ränta inte
    existerar som företeelse i ditt födelseland?

Svenska Stenarna anser att:

  • Begriplig information bidrar till att fler känner sig inkluderade i svenska samhället.
  • Information behöver anpassas både språkligt och kulturellt för att fler ska förstå.
  • Fakta, företeelser, åsikter och erfarenheter går att förmedla även på ett enkelt språk.

Svenska Stenarna anser att:

  • Begriplighet och lönsamhet hör ihop – på flera sätt.
  • Inkludering sker när du kommer in i ett samhälle – inte bara in i ett land.