Om Eva Bernhardtson

Min kunskap om olika kulturer

har jag fått genom att nästan varje vardag i 16 års tid träffa vuxna invandrare. Som SFI-lärare (svenska för invandrare) mötte jag män och kvinnor från flera länder, kulturer och religioner med olika sätt att se på livet, samhället och världen.

Under åren som SFI-lärare tyckte jag att det inte fanns några bra läromedel. Jag började därför själv att skriva. Jag ville ha texter med ett vuxet perspektiv för Jabar – bilhandlare från Bagdad – och övriga i gruppen. Texter som är värdiga tänkande människor med rik erfarenhet av livet.

Alla vuxna vill läsa om intressanta saker. Därför skrev jag och en kollega ”SamSpråk 2”,
”Träna till test B, C och D” och ”Min mening”. Böckerna innehåller bland annat texter om:
Vuxna och barn, Boende och miljö, Kläder och konsumtion, Kropp och själ, Kultur och samhälle samt Makt och media. (Bonnier Utbildning, Sanoma Utbildning, Folkuniversitetets förlag)

Att vara SFI-lärare

...var en mycket givande tid. Min syn på livet, samhället och världen blev ofta ifrågasatt. Det gjorde att jag blev medveten om min egen kultur och fick kännedom om andras. Jag funderade ofta på om det fanns något rätt eller fel i det vi diskuterade, men det gjorde det sällan. Det var bara olika sätt att se på tillvaron.  Om jag varit född i Kabul istället för i Karlstad hade jag troligen haft en annan uppfattning i en del frågor.

Jag kan också tacka alla SFI-elever för att de lärde mig att vara tydlig i både tal och skrift. Det var nödvändigt för att vi skulle förstå varandra. Att skriva begripligt är nu en del av min verksamhet i Svenska Stenarna. Likaså att förkorta, förenkla och förklara befintlig information så att budskap både når fram och når in.

En annan viktig del i min utveckling

...är kursen ”Skriva för att övertyga” på Berghs School of Communication. Där lärde jag mig mer om målgruppsanalys och budskapsförståelse. Jag upptäckte då att många talar om invandrare, men att få talar till invandrare och med invandrare.

Det gjorde att jag började föreläsa om att ”Kommunicera i det mångkulturella Sverige” och att delta i kommunikationsprojekt riktade till mångkulturella grupper. I Stockholm och Göteborg är minst 25 procent av befolkningen född i ett annat land. I Malmö är cirka 30 procent utrikesfödda.

Jag hoppas att fler myndigheter, organisationer, företag och reklammakare inser värdet av att verkligen tilltala alla i Sverige.