Lättläst svenska

Svenska Stenarna gör svårlästa texter lättlästa

Riksdagsbeslut

Demokratiskt, tillgängligt och lönsamt
Enligt ett riksdagsbeslut ska svenska samhället vara tillgängligt för alla.
Därför ska myndighetsinformation även finnas på lättläst svenska.
Begriplig och tillgänglig information är en demokratisk rättighet.
Dessutom hör begriplighet och lönsamhet ihop. Det lönar sig när folk förstår.

Lätt att hitta, lätt att läsa och lätt att förstå
Svenska Stenarna är specialister på att att skriva lättläst svenska.
En lättläst text ska vara: lätt att hitta, lätt att läsa och lätt att förstå

Vilka kan vara läsare av och uppskatta lättläst svenska?

  • Läsovana
  • Dyslektiker
  • Personer med funktionsnedsättning
  • Personer med annat förstaspråk än svenska

Var finns exempel på lättläst svenska?

Svenska Stenarna har skrivit lättlästa texter för: