Interkulturell kommunikation

Interkulturell kommunikation är kommunikation mellan människor från olika kulturer.

Kommunicera i det mångkulturella Sverige
En kurs kan innehålla:

  • KULTUR Traditioner och synsätt invandrade kan ha med sig till Sverige.
  • KODER Hur människor kan uppfatta olika kulturella signaler som ges.
  • KROCKAR Vad som kan hända om vi utgår från att alla har samma bakgrund.
  • KORSBEFRUKTNING Hur olika kulturer kan berika och stimulera varandra.
  • KOMMUNIKATION Konkreta exempel på projekt till mångkulturella grupper.
  • KANALER Kanaler för framgångsrik mångkulturell information och marknadsföring.

Min åsikt:

Vi som har bott länge i Sverige måste ge invandrade möjlighet att fungera här.
Det gör vi genom att informera om svenska samhället på ett tydligt sätt.
Ord som försäkring, jämställdhet, nödnummer och sopsortering finns inte
på alla världens språk och behöver därför förklaras i sitt sammanhang.

Så är det i texter på lättläst svenska  – företeelserna förklaras direkt i texten.
Därför gör lättläst svenska att informationen blir tillgänglig för många fler.
Om text behöver översättas – välj gärna att översätta den lättlästa versionen.

 

 

Länk till min samarbetspartner Kapi