Filosofi

Hur ska du kunna veta?

Du som kom från Irak i januari, från Somalia i februari och från Syrien i mars.
* Hur ska du kunna veta att det europeiska nödnumret är 112?
* Hur ska du kunna veta skillnaden mellan försäkring och försäkringskassa?
* Hur ska du kunna veta att sms-lån kan ha en ränta på 950 % när ränta inte
existerar som företeelse i ditt födelseland?

Svenska Stenarna anser att:
* Information behöver anpassas både språkligt och kulturellt så att fler har möjlighet att förstå.
* Information som är begriplig bidrar till att fler känner sig delaktiga i svenska samhället.
* Fakta, tankar, åsikter, erfarenheter och företeelser går att förmedla även på ett enkelt språk.

Svenska Stenarna anser att:
Inkludering och integration sker när du kommer in i ett samhälle – inte bara in i ett land.