Filosofi

Hur ska du kunna veta?

Du som kom från Irak i oktober, från Somalia i november och från Syrien i december:
* Hur ska du kunna veta att det europeiska nödnumret är 112?
* Hur ska du kunna veta skillnaden mellan försäkring och försäkringskassa?
* Hur ska du kunna veta att sms-lån kan ha en ränta på 950 % när ränta inte
existerar som företeelse i ditt födelseland?

Svenska Stenarna anser att:
* Begriplig information bidrar till att fler känner sig inkluderade i svenska samhället.
* Information behöver anpassas både språkligt och kulturellt för att fler ska förstå.
* Fakta, företeelser, åsikter och erfarenheter går att förmedla även på ett enkelt språk.

Svenska Stenarna anser att:
* Begriplighet och lönsamhet hör ihop – på flera sätt. 
* Inkludering sker när du kommer in i ett samhälle – inte bara in i ett land.